Ajankohtaista

Perhekeskuksen verkostojohtaminen

Pirkanmaalla olimme mukana pilotissa, jossa toteutettiin perhekeskuksen verkostojohtamisen malli ja siihen liittyviä tiedolla johtamisen työkaluja.

LUE LISÄÄ

TerveSos 2023

Osallistumme TerveSos-tapahtumaan 3.–4.5.2023 Tampereelle. Terveteuloa keskustelemaan kanssamme.

lue lisää

Teemme organisaatioiden verkostot näkyviksi

Työelämän rakenteet muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Perinteinen hierarkkinen organisaatiomalli ei kykene vastaamaan johtamisen uusiin vaatimuksiin. Työskentely siirtyy vääjäämättä kohti verkostomaista työskentelymallia.  
 
Tämä aiheuttaa organisaatioissa epävarmuutta, joka näyttäytyy stressinä, ajankäytön ongelmina, johtamisen ja motivoinnin haasteina ja tavoitteiden hämärtymisenä.  
 
Perinteinen hierarkkinen organisoituminen ei katoa kokonaan, vaan toimii jatkossakin verkostomaisen työn rinnalla ja erilaiset toimintamallit limittyvät keskenään monin eri tavoin. Verkostomainen toiminta voi parhaimmillaan tukea organisaation toimintaa, mutta pahimmillaan epäselvät toimintamallit voivat aiheuttaa mm. tiedon pimittämistä tai kilpailua resursseista. 

Toimintamallien nopeassa kehityksessä organisaatioiden johtajilla ja työntekijöillä voi olla vaikeuksia hahmottaa toiminnan, kommunikaation ja johtamisen uusia väyliä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa tarvitaan uudenlaista näkemystä verkostomaisen toiminnan tilanteesta ja tarvittavista ratkaisuista. Uotta tarjoaa ratkaisuja juuri tähän tarpeeseen. Tuotteemme avulla muodostettavat verkostokuvat havainnollistavat verkoston tämän hetken tilanteen ja auttavat kehittämään tulevaa.

Autamme mielellämme ratkaisemaan organisaatioverkostosi haasteet. Tehdään yhdessä näkymätön näkyväksi. 

ota yhteyttä